„PRIMII PAȘI SUNT IMPORTANȚI: FIȚI ORIENTAȚI!” POSDRU/161/2.1/G/141102

Program de finanţare: Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1  „Tranziția de la școală la viața activă”

Durata de implementare

18 luni

Perioada de implementare

25 aprilie 2014 – 25 octombrie 2015

Aria de implementare

România, Regiunea Nord – Est

Bugetul proiectului

959.196 lei